Cô Thành
Cô Thành
[Vietsub+Pinyin+Lyrics] Nhạc Hoa

Cô Thành – Lạc Tiên Sinh ♪ 孤城 – 洛先生[Vietsub + pinyin]

0
Cô Thành – Lạc Tiên Sinh ♪ 孤城 – 洛先生[Vietsub + pinyin]

|Song: Cô Thành
|Singer:  Lạc Tiên Sinh

*******

Cô Thành – Trần Trác Tuyền ft Tôn Bá Luân || OST Trần Tình Lệnh [Vietsub + pinyin]
[ Lyrics + Pinyin + Vietsub]

入深秋未相拥
rù shēn qiū wèi xiāng yōng
ru sân triêu uây xeng dung
Độ cuối thu, chẳng ôm nhau

明月天涯故人游
míng yuè tiānyá gùrén yóu
mính duê then dá cu rấn dấu
Cố nhân dưới trăng sáng du ngoạn thiên nhai

琴声潇潇难解我心中忧愁
qín shēng xiāoxiāo nán xiè wǒ xīnzhōng yōuchóu
trín sâng xeo xeo nán xia ủa xin chung dâu trấu
Tiếng đàn trong màn mưa rả rích, nỗi lòng khó dẹp yên

再回首故人走
zài huíshǒu gùrén zǒu
chai huấy sẩu cu rấn chẩu
Ngoảnh lại nhìn, cố nhân đã đi rồi

落叶纷飞泪不休
luò yè fēnfēi lèi bùxiū
lua dê phân phây lây pu xiêu
Lá rơi bay tán loạn trước mắt

弹奏一曲爱恨叹江湖悠悠
tán zòu yī qǔ ài hèn tàn jiānghú yōuyōu
thán châu i trủy ai hân than cheng hú dâu dâu
Tấu một khúc ái hận, than giang hồ dài đằng đẵng

望天涯了牵挂
wàng tiānyá le qiānguà
oang then dá lơ tren qua
Nhìn thiên nhai, lòng vấn vương

一念寸土一年华
yī niàn cùn tǔ yī niánhuá
i nen truân thủ i nén hóa
Nhất niệm tấc đất, nhất niên hoa

落叶深秋未见故人的脸颊
luò yè shēn qiū wèi jiàn gùrén de liǎnjiá
lua dê sân triêu uây chen cu rấn tơ lẻn ché
Cuối thu lá rụng rồi vẫn không thấy mặt cố nhân đâu

梦中花不见她
mèng zhōng huā bùjiàn tā
mâng chung hoa pu chen tha
Trong mơ cũng chẳng thấy người

半生又折柳攀花
bànshēng yòu zhé liǔ pān huā
pan sâng dâu chứa liểu p’an hoa
Nửa đời còn lại tìm hoa hỏi liễu

别过天涯西风落日落风沙
bié guòtiān yá xīfēng luòrì luò fēngshā
pía cua then dá xi phâng lua rư lua phâng sa
Chớ vượt thiên nhai, tây phong, hoàng hôn và gió cát

月照入心头
yuè zhào rù xīntóu
duê chao ru xin thấu
Trăng sáng rọi vào lòng

世间的爱恨情仇
shìjiān de ài hèn qíng chóu
sư chen tơ ai hân trính trấu
Trần gian yêu hận tình thù

漂泊天涯回首怀念她眼眸
piāobó tiānyá huíshǒu huáiniàn tā yǎn móu
p’eo púa then dá huấy sẩu hoái nen tha dẻn mấu
Phiêu bạt thiên nhai rồi khi ngoảnh lại lại nhớ về đôi mắt người

独醉相思愁几时休
dú zuì xiāngsī chóu jǐshí xiū
tú chuây xeng xư trấu chỉ sứ xiêu
Một mình say khướt, sâu tương tư bao giờ mới thôi

谁为你停留
shuí wèi nǐ tíngliú
suấy uây nỉ thính liếu
Ai dừng bước vì người

落叶随风飘落花落花深秋
luò yè suí fēng piāoluò huā luò huā shēn qiū
lua dê xuấy phâng p’eo lua hoa lua hoa sân triêu
Lá rụng cuối thu nương theo gió táp xuống

沉醉在梦中
chénzuì zài mèng zhōng
trấn chuây chai mâng chung
Chìm đắm trong giác mộng

梦醒爱悄然落空
mèng xǐng ài qiǎorán luòkōng
mâng xỉnh ai trẻo rán lua khung
Mộng tỉnh, tình lặng lẽ tan

别离梦中故人不能再相拥
biélí mèng zhōng gùrén bùnéng zài xiāng yōng
pía lí mâng chung cu rấn pu nấng chai xeng dung
Vĩnh biệt người xưa mộng cũng chẳng thể ôm được nữa

秋后的寒风梦醒后
qiū hòu de hánfēng mèng xǐng hòu
triêu hâu tơ hán phâng mâng xỉnh hâu
Tỉnh mộng rồi hứng cái lạnh cuối thu

荒凉的孤城
huāngliáng de gū chéng
hoang léng tơ cu trấng
Thành trì cô độc hoang vắng

漫天殇雪飘落在我的心中
màntiān shāng xuě piāoluò zài wǒ de xīnzhōng
man then sang xuể p’eo lua chai ủa tơ xin chung
Tuyết phủ đầy trời, sà vào lòng ta

望天涯了牵挂
wàng tiānyá le qiānguà
oang then dá lơ tren qua
Nhìn thiên nhai, lòng vấn vương

一念寸土一年华
yī niàn cùn tǔ yī niánhuá
i nen truân thủ i nén hóa
Nhất niệm tấc đất, nhất niên hoa

落叶深秋未见故人的脸颊
luò yè shēn qiū wèi jiàn gùrén de liǎnjiá
lua dê sân triêu uây chen cu rấn tơ lẻn ché
Cuối thu lá rụng rồi vẫn không thấy mặt cố nhân đâu

梦中花不见她
mèng zhōng huā bùjiàn tā
mâng chung hoa pu chen tha
Trong mơ cũng chẳng thấy người

半生又折柳攀花
bànshēng yòu zhé liǔ pān huā
pan sâng dâu chứa liểu p’an hoa
Nửa đời còn lại tìm hoa hỏi liễu

别过天涯西风落日落风沙
bié guòtiān yá xīfēng luòrì luò fēngshā
pía cua then dá xi phâng lua rư lua phâng sa
Chớ vượt thiên nhai, tây phong, hoàng hôn và gió cát

月照入心头
yuè zhào rù xīntóu
duê chao ru xin thấu
Trăng sáng rọi vào lòng

世间的爱恨情仇
shìjiān de ài hèn qíng chóu
sư chen tơ ai hân trính trấu
Trần gian yêu hận tình thù

漂泊天涯回首怀念她眼眸
piāobó tiānyá huíshǒu huáiniàn tā yǎn móu
p’eo púa then dá huấy sẩu hoái nen tha dẻn mấu
Phiêu bạt thiên nhai rồi khi ngoảnh lại lại nhớ về đôi mắt người

独醉相思愁几时休
dú zuì xiāngsī chóu jǐshí xiū
tú chuây xeng xư trấu chỉ sứ xiêu
Một mình say khướt, sâu tương tư bao giờ mới thôi

谁为你停留
shuí wèi nǐ tíngliú
suấy uây nỉ thính liếu
Ai dừng bước vì người

落叶随风飘落花落花深秋
luò yè suí fēng piāoluò huā luò huā shēn qiū
lua dê xuấy phâng p’eo lua hoa lua hoa sân triêu
Lá rụng cuối thu nương theo gió táp xuống

沉醉在梦中
chénzuì zài mèng zhōng
trấn chuây chai mâng chung
Chìm đắm trong giác mộng

梦醒爱悄然落空
mèng xǐng ài qiǎorán luòkōng
mâng xỉnh ai trẻo rán lua khung
Mộng tỉnh, tình lặng lẽ tan

别离梦中故人不能再相拥
biélí mèng zhōng gùrén bùnéng zài xiāng yōng
pía lí mâng chung cu rấn pu nấng chai xeng dung
Vĩnh biệt người xưa mộng cũng chẳng thể ôm được nữa

秋后的寒风梦醒后
qiū hòu de hánfēng mèng xǐng hòu
triêu hâu tơ hán phâng mâng xỉnh hâu
Tỉnh mộng rồi hứng cái lạnh cuối thu

荒凉的孤城
huāngliáng de gū chéng
hoang léng tơ cu trấng
Thành trì cô độc hoang vắng

漫天殇雪飘落在我的心中
màntiān shāng xuě piāoluò zài wǒ de xīnzhōng
man then sang xuể p’eo lua chai ủa tơ xin chung
Tuyết phủ đầy trời, sà vào lòng ta

-HẾT-

[Vietsub+Pinyin+Lyrics] Nhạc Hoa

Trò chuyện • Vương Tĩnh Văn Không Mập ♪ 说说话 • 王靖雯不胖[Vietsub + pinyin]

Previous article

Xem Như Tôi Từng Cưới Được Cô Ấy – Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 当我娶过她 – 莫叫姐姐 [Vietsub + pinyin]

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.