house of the dragon phan tich and giai thich tap 10
ReReview

HOUSE OF THE DRAGON: Phân tích & Giải thích TẬP 10

0

HOUSE OF THE DRAGON: Phân tích & Giải thích TẬP 10

HOUSE OF THE DRAGON: Phân tích & Giải thích TẬP 10

Đây không phải review phim hay tóm tắt phim!

#houseofthedragon #phephim

#review phim house of the dragon
#review phim gia tộc rồng
#giải thích phim house of the dragon
#giải thích phim gia tộc rồng
#xem phim house of the dragon
#xem phim gia tộc rồng
#phê phim house of the dragon
#phê phim gia tộc rồng
#review phim game of thrones
#review phim trò chơi vương quyền
#giải thích phim game of thrones
#giải thích phim trò chơi vương quyền
#xem phim game of thrones
#xem phim trò chơi vương quyền
#HOUSE OF THE DRAGON: Phân tích & Giải thích TẬP 10

Cái mình thích nhất ở EP10 này là kịch bản cho chúng ta thấy đc cuộc chiến giữa 2 phe là định mệnh buộc phải xảy ra cho dù những người trong cuộc không hề muốn nó xảy ra. Và ấn tượng nhất vẫn là khoảnh khắc mà lời răn dạy của Vua Viserys trở thành sự thật: Điều khiển loài rồng chỉ là ảo giác mà thôi. Rồng trong phần phim này đúng nghĩa chỉ là 1 Partner với kỵ sĩ chứ không phải là pet

Mình thấy Rhaenyra tù đầu đến giờ bã thể hiện mình là một nữ hoàng khôn ngoan. Từ việc hạ mình đề nghị hôn sự giữa Jacaerys với Helaena, cái bữa tiệc gia đình bã cũng đứng lêm giảng hoà trước, ngay cả khi bị cướp ngôi, bị phản bội thì bã cũng muốn một giải pháp hoà bình.

Cái mình thích nhất ở EP10 này là kịch bản cho chúng ta thấy đc cuộc chiến giữa 2 phe là định mệnh buộc phải xảy ra cho dù những người trong cuộc không hề muốn nó xảy ra. Và ấn tượng nhất vẫn là khoảnh khắc mà lời răn dạy của Vua Viserys trở thành sự thật: Điều khiển loài rồng chỉ là ảo giác mà thôi. Rồng trong phần phim này đúng nghĩa chỉ là 1 Partner với kỵ sĩ chứ không phải là pet

Mình thấy Rhaenyra tù đầu đến giờ bã thể hiện mình là một nữ hoàng khôn ngoan. Từ việc hạ mình đề nghị hôn sự giữa Jacaerys với Helaena, cái bữa tiệc gia đình bã cũng đứng lêm giảng hoà trước, ngay cả khi bị cướp ngôi, bị phản bội thì bã cũng muốn một giải pháp hoà bình.

HOUSE OF THE DRAGON: Phân tích & Giải thích TẬP 9

Previous article

Phân Tích Game: OUTLAST TRIALS BETA

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ReReview