vietsub em dang doi lam bao hinh or
[Vietsub+Pinyin+Lyrics] Nhạc Hoa

[Vietsub] Em Đang Đợi – Lâm Bảo Hinh | 我在等 – 林宝馨

0

[Vietsub] Em Đang Đợi – Lâm Bảo Hinh | 我在等 – 林宝馨

♪Moah – Nhạc Trung Channel♪
_____________________

Em Đang Đợi – Lâm Bảo Hinh
Lyricist: Tiểu Đâu ( 小丢)
Composer: Tiểu Đâu (小丢)
Arranger: Chu Phú Kiên (周富坚)
Trans: JuLy, CKey

Lyrics:
Huǎ hé tiān xiàng lián chéngwéi hǎi'ànxiàn yú hé shuǐ xiāngrúyǐmò de shìjiè
yěxǔ yǒu tiān wǒmen ǒurán duì shì de yī shùnjiān zhù chéng yīgè sǐjié
nǐ hé wǒ xiāngyuē zài wèilái mǒu tiān yīdìng huì xiāngyù xiéshǒu dào zhōngdiǎn
mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān jiùshì duì de shíjiān yù dào duì de yīqiè

wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qián

nǐ hé wǒ xiāngyuē zài wèilái mǒu tiān yīdìng huì xiāngyù xiéshǒu dào zhōngdiǎn
mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān jiùshì duì de shíjiān yù dào duì de yīqiè

wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qián

wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
tā bùguǎn duō yuǎn duō nàn bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yī tiān jiāojié
xiǎngdào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qián
____________________

» Artwork by:
IK @_itakana
https://www.pixiv.net/en/users/4545306

https://pawoo.net/@Itakana
_______________________

» Music Store
http://music.163.com/song?id=1809976865
_____________________

» Follow Singer:
https://weibo.com/u/2760510061_____________________

» Follow us :
https://www.facebook.com/OuWyMeoww/
https://www.tiktok.com/@ouwymoah
https://www.instagram.com/ouwy.meow
_____________________

» Playlist nhạc trung vui tươi:
https://bitly.com.vn/Q8rSq
» Playlist nhạc trung tâm trạng:
https://bitly.com.vn/aV576
_____________________

» Any request for music promotion or cooperation please contact us:
Email: OuWyMeow@gmail.com
_____________________

© All rights belong to their respective owners.
_____________________

♡ Thank for watching ♡
#moahnhactrungtamtrang

#Em đang đợi
#Lâm bảo hinh
#Em dang doi lam bao hinh
#Em đang đợi vietsub
#Em dang doi
#Vietsub pinyin
#我在等 vietsub
#林宝馨

"Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ kết hôn, còn nếu không thuận lợi thì chúng ta kết hôn muộn một chút. Ý của em là : em không muốn bỏ lỡ anh."

Em đang đợi sự yêu thương của mẹ khi mẹ biết điểm thi của em

"Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ kết hôn, còn nếu không thuận lợi thì chúng ta kết hôn muộn một chút. Ý của em là : em không muốn bỏ lỡ anh."

Em đang đợi sự yêu thương của mẹ khi mẹ biết điểm thi của em

[Vietsub] Nam Sơn Tuyết – Diệp Lý | 南山雪 – 叶里

Previous article

[Vietsub+Pinyin] Tắt máy lại tắt máy (关机又关机) – YangYang

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.